Polityka Prywatności Aplikacji

 1. Wstęp
  1.1 Accurize zobowiązuje się do ochrony prywatności i bezpieczeństwa danych osobowych.
  1.2 Niniejsza informacja o ochronie prywatności opisuje, w jaki sposób gromadzimy, wykorzystujemy i przechowujemy dane osobowe o Tobie podczas i po twoich relacjach biznesowych z nami, zgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych (UE 2016/679) (RODO).
  1.3 Accurize AS jest „administratorem danych”. Oznacza to, że jesteśmy odpowiedzialni za decyzję, w jaki sposób przechowujemy, wykorzystujemy i przechowujemy dane osobowe o Tobie. Zgodnie z RODO jesteśmy zobowiązani do powiadomienia Cię o informacjach zawartych w niniejszej informacji o prywatności.
  1.4 Możemy zaktualizować to powiadomienie w dowolnym momencie.
  1.5 Ważne jest, aby przeczytać niniejsze powiadomienie wraz z wszelkimi innymi zawiadomieniami dotyczącymi prywatności, które możemy przekazać w określonych przypadkach, gdy zbieramy lub przetwarzamy dane osobowe na Twój temat, abyś wiedział, w jaki sposób i dlaczego wykorzystujemy Twoje dane osobowe.
 2. Zasady Ochrony Danych
  2.1 Będziemy przestrzegać wszystkich odpowiednich przepisów o ochronie danych (w tym RODO). Wymaga to, aby posiadane przez nas dane osobowe były:
  a) Używany zgodnie z prawem, uczciwie i przejrzyście.
  b) Gromadzone wyłącznie do ważnych celów, które zostały jasno wyjaśnione i nie są wykorzystywane w żaden sposób niezgodny z tymi celami.
  c) Istotne dla celów, o których ci mówiliśmy i ograniczone tylko do tych celów.
  d) Dokładne i aktualne.
  e) Przechowywane tylko tak długo, jak jest to konieczne do celów, o których Ci mówiliśmy.
  f) Zachowane bezpiecznie.
 3. Rodzaj informacji, które posiadamy na Twój temat
  3.1 Dane osobowe lub informacje osobowe oznaczają wszelkie informacje o osobie, od których można ją zidentyfikować, bezpośrednio lub pośrednio. Nie obejmuje danych, w których tożsamość została usunięta (dane anonimowe).
  3.2 Możemy gromadzić, przechowywać i wykorzystywać następujące kategorie danych osobowych na Twój temat:
  a) Osobiste dane kontaktowe, takie jak imię i nazwisko, tytuł, adres, numery telefonów, osobiste/firmowe adresy e-mail i adres IP.
  b) Informacje o karcie płatniczej przy zakupie naszych produktów lub usług, którymi zarządzają osoby trzecie.
  c) Informacje na temat korzystania z naszych systemów informacyjnych i systemów łączności.
 4. Jak gromadzone są Twoje dane osobowe
  4.1 Zazwyczaj zbieramy dane osobowe o tobie za pośrednictwem naszej aplikacji lub formularzy witryny, aktywności związanej z korzystaniem z aplikacji i plików cookie na stronie.
  4.2 Czasami możemy gromadzić dodatkowe informacje od stron trzecich, w tym od dostawców danych.
 5. Jak wykorzystamy informacje o Tobie
  5.1 Będziemy wykorzystywać Twoje dane osobowe tylko wtedy, gdy pozwala na to prawo. Najczęściej wykorzystamy Twoje dane osobowe w następujących okolicznościach:
  a) Gdzie musimy wykonać umowę, którą zawarliśmy z Tobą.
  b) Gdzie musimy przetwarzać zamówienia, które nam złożyłeś
  c) Gdzie musimy zarządzać Twoim kontem u nas.
  d) Gdzie szukamy twoich opinii na temat dostarczanych przez nas produktów i usług.
  e) Gdzie musimy powiadomić Cię o zmianach w naszych produktach i usługach.
  f) Gdzie przesyłamy Ci informacje o innych produktach lub usługach, o które specjalnie nas poprosiłeś.
  g) Gdzie musimy przestrzegać obowiązku prawnego lub regulacyjnego.
  5.2 Jeżeli jest to konieczne dla naszych uzasadnionych interesów (lub interesów osób trzecich), a twoje interesy i prawa podstawowe nie zastępują tych interesów. Możemy również wykorzystywać Twoje dane osobowe w następujących sytuacjach, które mogą być rzadkie:
  a) Gdzie musimy chronić twoje interesy (lub interesy kogoś innego).
  b) Gdy jest to potrzebne w interesie publicznym lub do celów urzędowych.
 6. Sytuacje, w których będziemy wykorzystywać Twoje dane osobowe
  6.1 Potrzebujemy wszystkich kategorii informacji wyszczególnionych na powyższej liście przede wszystkim w celu umożliwienia nam wykonania naszej umowy z Tobą i umożliwienia nam przestrzegania obowiązków prawnych i regulacyjnych.
  6.2 W niektórych przypadkach możemy wykorzystywać Twoje dane osobowe w celu realizacji uzasadnionych interesów naszych lub osób trzecich, pod warunkiem, że Twoje interesy i prawa podstawowe nie zastępują tych interesów.
  6.3 Sytuacje, w których przetwarzamy Twoje dane osobowe, są wymienione poniżej.
  a) Administrując umową, którą zawarliśmy z Tobą i dostarczając Ci nasze produkty i usługi
  b) Zarządzanie przedsiębiorstwem i planowanie, w tym księgowość i audyt.
  c) Ustalenia dotyczące rozwiązania naszego stosunku umownego.
  d) Rozstrzyganie sporów prawnych z udziałem Ciebie lub wszelkich sporów, które mogą wynikać z umowy, którą mamy z Tobą lub sposobu, w jaki dostarczamy Ci nasze produkty i usługi.
  e) Aby zapobiec oszustwom
  f) Aby zapewnić bezpieczeństwo sieci i informacji, w tym zapobieganie nieautoryzowanemu dostępowi do naszego komputera i systemów łączności elektronicznej oraz zapobieganie dystrybucji złośliwego oprogramowania.
  g) Aby przeprowadzić badania analityki danych w celu przeglądu i lepszego zrozumienia stopnia zaangażowania, retencji i zużycia klientów.
  6.4 Niektóre z powyższych podstaw przetwarzania będą się pokrywać i może istnieć kilka powodów uzasadniających wykorzystanie przez nas danych osobowych.
 7. Jeśli nie podasz danych osobowych
  7.1 Jeśli nie podasz pewnych danych osobowych, gdy zostaniesz o to poproszony, możemy nie być w stanie wykonać umowy, którą zawarliśmy z tobą (na przykład świadcząc ci nasze usługi lub gwarancje), lub możemy nie być w stanie przestrzegać naszych przepisów prawnych obowiązki.
 8. Wybory, które masz w związku z danymi osobowymi
  8.1 Masz wybór, czy chcesz otrzymywać od nas informacje.
  8.2 Jeśli nie chcesz otrzymywać od nas bezpośrednich wiadomości marketingowych na temat pracy, którą wykonujemy oraz naszych ekscytujących produktów i usług, możesz wybrać swoje opcje, zaznaczając odpowiednie pola znajdujące się [w formularzach, na których zbieramy Twoje informacje].
  8.3 Nie skontaktujemy się z Tobą w celach marketingowych za pośrednictwem wiadomości e-mail, telefonu lub SMS-a, chyba że wcześniej wyraziłeś na to zgodę.
  8.4 W każdej chwili możesz skontaktować się z nami w sprawie informacji osobistych pod adresem dataprotection@accurize.no lub pisząc na adres Accurize AS, Fanaveien 46, 5239 Raadal Bergen, Norwegia
 9. Rozbieżności w tłumaczeniach
  9.1 W przypadku rozbieżności między opublikowanymi przetłumaczonymi wersjami a angielską wersją niniejszej Polityki prywatności, wersja angielska zostanie uznana za poprawną i zastąpi wszelkie sprzeczności.
Top