Sovelluksen tietosuojakäytäntö

 1. Johdanto
  1.1 Accurize on sitoutunut suojelemaan henkilökohtaisten tietojen yksityisyyttä ja turvallisuutta.
  1.2 Tämä tietosuojailmoitus kuvaa, kuinka keräämme, käytämme ja tallennamme henkilötietojasi liiketoimintasuhteemme aikana ja sen jälkeen, yleisen tietosuoja-asetuksen (EU 2016/679) (GDPR) mukaisesti.
  1.3 Accurize AS on ”rekisterinpitäjä”. Tämä tarkoittaa sitä, että olemme vastuussa siitä päättämisestä, kuinka hallitsemme, käytämme ja tallennamme henkilötietojasi. GDPR:n mukaan meidän on ilmoitettava sinulle tämän tietosuojailmoituksen sisältämistä tiedoista.
  1.4 Voimme päivittää tämän ilmoituksen milloin tahansa.
  1.5 On tärkeää, että luet tämän ilmoituksen ja muut tietosuojailmoitukset, joita voimme antaa tietyissä tilanteissa, kun keräämme tai käsittelemme henkilötietojasi, jotta tiedät kuinka ja miksi käytämme niitä.
 2. Tietosuojaperiaatteet
  2.1 Noudatamme kaikkia asiaankuuluvia tietosuojalakeja (mukaan lukien GDPR). Tämä edellyttää, että käytämme henkilötietojasi seuraavasti:
  a) Tietoja käytetään laillisesti, oikeudenmukaisesti ja avoimesti.
  b) Tiedot on kerätty vain päteviin tarkoituksiin, jotka olemme selkeästi selittäneet sinulle, eikä niitä käytetä millään tavalla, joka on ristiriidassa näiden tarkoitusten kanssa.
  c) Tietoja käytetään tarkoituksiin, joista olemme kertoneet sinulle, ja käyttö rajoittuu vain näihin tarkoituksiin.
  d) Tiedot ovat tarkkoja ja ajantasaisia.
  e) Tietoja säilytetään vain niin kauan kuin on tarpeen niihin tarkoituksiin, joista olemme kertoneet.
  f) Tietoja säilytetään turvallisesti.
 3. Millaista tietoa meillä on sinusta
  3.1 Henkilötiedoilla tai henkilökohtaisilla tiedoilla tarkoitetaan mitä tahansa tietoja, joista henkilö voidaan tunnistaa joko suoraan tai epäsuorasti. Niihin eivät sisälly tiedot, joista henkilöllisyys on poistettu (anonyymit tiedot).
  3.2 Voimme kerätä, tallentaa ja käyttää seuraavia henkilötietoluokkiasi:
  a) Henkilökohtaiset yhteystiedot, kuten nimi, nimi, osoite, puhelinnumerot, henkilökohtaiset/yrityssähköpostiosoitteet ja IP-osoite.
  b) Maksukorttitiedot, kun ostat tuotteitamme tai palveluitamme, joita hallinnoivat kolmannet osapuolet.
  c) Tiedot tieto- ja viestintäjärjestelmiemme käytöstä.
 4. Kuinka henkilötietojasi kerätään
  4.1 Keräämme yleensä henkilökohtaisia tietoja sinusta sovellus- tai verkkosivullamme, sovelluskäyttäytymisen ja verkkosivustolla olevien evästeiden kautta.
  4.2 Saatamme joskus kerätä lisätietoja kolmansilta osapuolilta, mukaan lukien tietojen toimittajat.
 5. Kuinka käytämme tietoja sinusta
  5.1 Käytämme henkilökohtaisia tietojasi vain silloin, kun laki sen sallii. Yleensä käytämme henkilökohtaisia tietojasi seuraavissa tilanteissa:
  a) Kun meidän on suoritettava kanssasi tekemämme sopimus.
  b) Kun meidän on käsiteltävä tilauksia, jotka olet tehnyt meiltä
  c) Kun meidän on hallinnoitava tiliäsi.
  d) Kun haluamme mielipiteesi tarjoamistamme tuotteista ja palveluista.
  e) Kun meidän on ilmoitettava sinulle tuotteidemme ja palveluidemme muutoksista.
  f) Kun lähetämme sinulle muista tuotteista tai palveluista tietoja, joita olet nimenomaan pyytänyt meiltä.
  g) Kun meidän on noudatettava lakisääteisiä tai sääntelyvelvoitteita.
  5.2 Kun se on välttämätöntä omien (tai kolmannen osapuolen) laillisten etujemme kannalta, eivätkä sinun etusi ja perusoikeutesi kumoa näitä etuja-. Voimme käyttää henkilökohtaisia tietojasi myös seuraavissa tilanteissa, jotka ovat todennäköisesti harvinaisia:
  a) Kun meidän on suojeltava etujasi (tai jonkun muun etuja).
  b) Kun tietoja tarvitaan yleisen edun vuoksi tai virallisiin tarkoituksiin.
 6. Tilanteet, joissa käytämme henkilökohtaisia tietojasi
  6.1 Tarvitsemme kaikki yllä olevassa luettelossa mainitut tietoluokat ensisijaisesti voidaksemme suorittaa kanssamme tehdyn sopimuksen ja voidaksemme noudattaa lakien ja säännösten mukaisia velvoitteita.
  6.2 Joissain tapauksissa saatamme käyttää henkilökohtaisia tietojasi meidän tai kolmansien osapuolten oikeutettujen etujen toteuttamiseen edellyttäen, että sinun etusi ja perusoikeutesi eivät kumoa näitä etuja.
  6.3 Alla on lueteltu tilanteet, joissa käsittelemme henkilökohtaisia tietojasi.
  a) Hallinnoimme kanssamme tekemääsi sopimusta ja toimitamme tuotteitamme ja palveluitamme sinulle
  b) Liiketoiminnan hallinta ja suunnittelu, mukaan lukien kirjanpito ja tilintarkastus.
  c) Järjestelyt sopimussuhteen päättämiseksi.
  d) Käsitellessämme oikeudellisia riita-asioita tai kaikkia riita-asioita, joita voi syntyä kanssamme tehdyn sopimuksen tai tavan, jolla tarjoamme tuotteitamme ja palveluitamme sinulle, perusteella.
  e) Petosten estämiseksi
  f) Verkko- ja tietoturvan varmistaminen, mukaan lukien tietokoneiden ja elektronisten viestintäjärjestelmien luvattoman käytön estäminen ja haittaohjelmien jakelun estäminen.
  g) Data-analyyttisten tutkimusten suorittamiseen asiakkaiden sitouttamisen, säilyttämisen ja katumisen arvioimiseksi ja ymmärtämiseksi paremmin.
  6.4 Jotkut yllä mainituista käsittelyperusteista ovat päällekkäisiä, ja voi olla useita syitä, jotka oikeuttavat käyttämään henkilökohtaisia tietojasi.
 7. Jos et anna henkilökohtaisia tietojasi
  7.1 Jos et anna tiettyjä henkilökohtaisia tietoja pyydettäessä, emme ehkä pysty täyttämään kanssamme tekemääsi sopimusta (kuten tarjoamaan sinulle palveluitamme tai takuita) tai saatamme estyä noudattamasta laki velvoitteita.
 8. Vaihtoehtosi henkilökohtaisten tietojen suhteen
  8.1 Voit valita, haluatko saada meiltä tietoja.
  8.2 Jos et halua vastaanottaa meiltä suoramarkkinointiviestintää tekemästämme työstä ja mielenkiintoisista tuotteistamme ja palveluistamme, voit valita vaihtoehdot ruksaamalla haluamasi ruudut [lomakkeilla, joilla keräämme tietosi].
  8.3 Emme ota sinuun yhteyttä markkinointitarkoituksissa sähköpostitse, puhelimitse tai tekstiviestinä, ellet ole antanut etukäteen suostumustasi.
  8.4 Voit ottaa meihin yhteyttä milloin tahansa henkilökohtaisten tietojesi suhteen sähköpostiosoitteeseen dataprotection@accurize.no tai kirjeitse osoitteeseen Accurize AS, Fanaveien 46, 5239 Raadal Bergen, Norja
 9. Käännöserot
  9.1 Jos julkaistun käännetyn version ja tämän tietosuojakäytännön englanninkielisen version välillä on eroja, englanninkielistä versiota pidetään oikeana ja kaikki ristiriidat kumoavana.
Top