FCC-vaatimustenmukaisuusvakuutus

Tämä laite täyttää FCC-määräysten osan 15 vaatimukset.. Käyttöön sovelletaan seuraavia kahta ehtoa: (1) Tämä laite ei saa aiheuttaa haitallisia häiriöitä, ja (2) tämän laitteen on siedettävä muualta tuleva häiriö, myös mahdollisesti asiaankuulumatonta toimintaa aiheuttavat häiriöt.

Tämä laite on testattu ja sen on todettu täyttävän luokan B digitaalisen laitteen rajoitukset FCC-määräysten osan 15 mukaisesti. Nämä rajoitukset on suunniteltu suojaamaan haitallisilta häiriöiltä asuntoon asennettaessa. Tämä laite tuottaa, käyttää ja voi säteillä radiotaajuusenergiaa, ja jos sitä ei asenneta ja käytetä ohjeiden mukaisesti, se voi aiheuttaa haitallisia häiriöitä radioviestintään. Ei kuitenkaan voida taata, etteikö häiriöitä ilmenisi jonkin tietyn asennuksen yhteydessä. Jos tämä laite häiritsee haitallisesti radio- tai televisiovastaanottoa (mikä voidaan todeta sammuttamalla laite ja käynnistämällä se uudelleen), voit yrittää poistaa häiriöt yhdellä tai useammalla seuraavista toimenpiteistä:

  • Suuntaa antenni uudelleen tai siirrä se toiseen paikkaan.
  • Lisää laitteen ja vastaanottimen välistä etäisyyttä.
  • Kytke laite pistorasiaan, joka on eri virtapiirissä kuin vastaanotin.
  • Kysy neuvoa jälleenmyyjältä tai kokeneelta radio-/TV-asentajalta.

VAROITUS: Muutokset tai muunnokset, joita vaatimustenmukaisuudesta vastaava osapuoli ei ole nimenomaisesti hyväksynyt, voivat mitätöidä käyttäjän valtuudet käyttää laitetta.

Top