Accurize appens vilkår og betingelser

 1. Introduksjon
  1.1 Ved å laste ned, bla gjennom, få tilgang til eller bruke Accurize mobilapplikasjonen («mobilapplikasjon»), samtykker du i å være bundet av disse bruksvilkårene.
  1.2 Vi forbeholder oss retten til å endre disse bruksbetingelsene når som helst.
  1.3 Hvis du er uenig i noen av disse vilkårene for bruk, må du øyeblikkelig avbryte tilgangen til mobilapplikasjonen og bruken av tjenestene som tilbys i mobilapplikasjonen.
  1.4 Fortsatt bruk av den mobile applikasjonen vil utgjøre aksept av disse bruksvilkårene, som kan endres fra tid til annen.
 2. Definisjoner
  2.1 I disse vilkårene og betingelsene for bruk skal følgende vilkår ha følgende betydning, bortsett fra når sammenhengen ellers krever:
  a) «Konto» betyr en konto opprettet av en bruker på mobilapplikasjonen eller nøyaktig nettsted som en del av registreringen.
  b) “Nøyaktig nettsted” betyr www.accurizetarget.com.
  c) «Mobil applikasjon», «App» betyr Accurize-appen som er tilgjengelig for nedlasting via Apple ™ App Store og Google ™ Play Store
  d) «Personvernpolicy» betyr personvernreglene beskrevet i klausul 15 i disse bruksvilkårene.
  e) «Registrer» betyr å opprette en konto i den mobile applikasjonen og «Registrering» betyr handlingen for å opprette en slik konto.
  f) «Tjenester» betyr alle tjenestene som tilbys av Accurize AS via den mobile applikasjonen til brukere, og «Tjeneste» betyr en av dem.
  g) «Brukere» betyr brukere av mobilapplikasjonen eller nøyaktig nettsted, inkludert deg og «bruker» betyr hvilken som helst av dem.
  h) «Avatars» betyr en grafisk representasjon for brukere for visning i mobilapplikasjonen og nøyaktig nettsted, og «Avatar» betyr hvilken som helst av dem.
  i) «Mål» betyr brukeropprettede mål opprettet i brukerkontoen på mobilapplikasjonen eller nøyaktig nettsted, og «mål» betyr en av dem.
  j) «Økter» betyr innspilte resultatdata fra en brukers målskyting og «Økt» betyr hvilken som helst av dem.
 3. Generell
  3.1 Vi forbeholder oss retten til å forhindre at du bruker den mobile applikasjonen og tjenesten (eller deler av dem).
  3.2 Tjenestene og mobilapplikasjonen inkluderer ikke levering av mobiltelefon eller håndholdt enhet eller annet nødvendig utstyr for å få tilgang til mobilapplikasjonen eller tjenestene.
  3.3 For å bruke den mobile applikasjonen og / eller tjenestene, trenger du Internett-tilkobling og passende telekommunikasjonslenker.
  3.4 YDu erkjenner at avtalevilkårene med din respektive mobilnettleverandør («Mobilleverandør») vil fortsette å gjelde når du bruker mobilapplikasjonen. Som et resultat kan du bli belastet av mobilleverandøren for tilgang til nettverkstilkoblingstjenester i løpet av tilkoblingen mens du får tilgang til mobilapplikasjonen eller eventuelle slike tredjepartsgebyrer som måtte oppstå. Du aksepterer ansvaret for alle slike kostnader som oppstår.
  3.5 Hvis du ikke er regningsbetaler for mobiltelefonen eller den håndholdte enheten som brukes til å få tilgang til mobilapplikasjonen, blir du antatt å ha fått tillatelse fra fakturaleieren for å bruke mobilapplikasjonen.
  3.6 Ved å sende inn tekst eller bilder (inkludert fotografier) ​​(“Materiale”) via applikasjonen, representerer du at du er eieren av materialet, eller har god autorisasjon fra eieren av materialet til å bruke, reprodusere og distribuere det.
 4. Mål og økter
  4.1 Du må registrere deg og være logget inn for å opprette Mål og registrere sesjoner i den mobile applikasjonen.
  4.2 Du erkjenner at all Mål- og sesjonsdata er lagret på våre servere og tilhører accurize AS.
  4.3 Accurise AS gir deg brukeren evigvarende tillatelse til å bruke mål- / sesjonsdataene opprettet av deg på noen måte når de er tilgjengelige for deg.
  4.4 Accurize AS gir deg brukeren evigvarende tillatelse til å bruke mål- / sesjonsdataene som er opprettet av andre der de blir delt med deg via mobilapplikasjonen eller nøyaktig nettstedet på noen måte når det er tilgjengelig for deg.
 5. Avatarer
  5.1 Enhver Avatar som er opprettet av deg i appen, forblir Accurize AS sin eiendom.
  5.2 Alle komponenter i Avatars forblir eiendommen til accurize AS eller den opprinnelige skaperen og kan ikke selges, omfordeles eller reproduseres uten tillatelse fra accurize AS og / eller den opprinnelige skaperen.
  5.3 Accurize AS gir deg brukeren tillatelse til å dele bilder av Avatar opprettet av deg i mobilapplikasjonen eller på det nøyaktige nettstedet.
  5.4 Accurize AS gir deg brukeren tillatelse til å dele bilder av avatarer opprettet av andre når de deles med deg i mobilapplikasjonen eller på det nøyaktige nettstedet.
 6. Dine forpliktelser
  6.1 Du garanterer at all informasjon gitt ved registrering og som inngår som en del av kontoen din er sann, fullstendig og nøyaktig og at du omgående vil informere oss om endringer i slik informasjon ved å oppdatere informasjonen i kontoen din enten via mobilapplikasjonen eller det nøyaktige nettstedet .
  6.2 Uten begrensning forplikter du deg til ikke å bruke eller tillate noen andre å bruke tjenestene eller mobilapplikasjonen: –
  a) Å sende eller motta materiale som ikke er sivilt eller smakfullt.
  b) Å sende eller motta materiale som er truende, grovt krenkende, av en usømmelig, uanstendig eller truende karakter, blasfemisk eller ærekrenkende for enhver person, i forakt for retten eller i brudd på tilliten, opphavsrett, personlighetsrettigheter, publisitet eller personvern eller noe annet andre tredjepartsrettigheter.
  c) Å sende eller motta materiale som du ikke har oppnådd alle nødvendige lisenser og / eller godkjenninger (fra oss eller tredjepart); eller som utgjør eller oppmuntrer til atferd som vil bli ansett som en straffbar handling, føre til sivilt ansvar eller på annen måte være i strid med loven om eller krenke rettighetene til tredjepart i et hvilket som helst land i verden.
  d) Å sende eller motta materiale som er teknisk skadelig (inkludert datavirus, logiske bomber, trojanske hester, ormer, skadelige komponenter, ødelagt data eller annen skadelig programvare eller skadelige data).
  e) For å forårsake irritasjon, ulempe eller unødvendig angst.
  f) Å avskjære eller forsøke å avskjære all kommunikasjon som sendes via et telekommunikasjonssystem.
  g) For et annet formål enn vi har designet dem eller ment at de skal brukes.
  h) For ethvert uredelig formål.
  i) Annet enn i samsvar med godkjent Internett-praksis og -praksis i tilkoblede nettverk.
  j) På noen måte som beregnes for å oppfordre til hat mot etnisk, religiøs eller annen minoritet eller på annen måte er beregnet til å påvirke noen individ, gruppe eller enhet.
  k) På en slik måte at eller begår enhver handling som vil eller gjør, pålegger infrastrukturen vår en urimelig eller uforholdsmessig stor belastning.
  6.3 Uten begrensning forplikter du deg til ikke å eller tillate noen andre å: –
  a) Videreselg eller del og data, kuponger eller personlig informasjon som vises i mobilapplikasjonen.
  b) Møbler falske data inkludert falske navn, adresser og kontaktinformasjon.
  c) Forsøk å omgå sikkerheten eller nettverket vårt, inkludert tilgang til data som ikke er ment for deg, logge inn på en server eller konto du ikke uttrykkelig har autorisasjon til å få tilgang til, eller undersøke sikkerheten til andre nettverk (for eksempel å kjøre en portskanning).
  d) Utfør enhver form for nettverksovervåking som vil avlytte data som ikke er beregnet for deg.
  e) Inngå falske interaksjoner eller transaksjoner med oss ​​(inkludert samhandling eller handel med påstått på vegne av en tredjepart der du ikke har noen autoritet til å binde den tredjeparten eller du later som om du er en tredjepart).
  f) Pakk ut data fra eller hack til mobilapplikasjonen.
  g) Bruk tjenestene eller den mobile applikasjonen i strid med disse bruksvilkårene.
  h) Delta i enhver ulovlig aktivitet i forbindelse med bruk av mobilapplikasjonen eller tjenestene.
  i) Inngå enhver oppførsel som etter vår eksklusive rimelige mening begrenser eller hemmer enhver annen kunde fra å bruke eller glede seg over mobilapplikasjonen eller -tjenestene.
  j) Bruk mobilapplikasjonen på en mobiltelefon eller annen håndholdt enhet som har blitt forankret eller fengslet.
 7. Regler om bruk av den mobile applikasjonen og tjenesten
  7.1 Vi vil bruke rimelige bestrebelser for å rette opp eventuelle feil eller mangler så snart som mulig etter å ha blitt varslet om dem. Vi garanterer imidlertid ikke at Tjenestene eller den mobile applikasjonen vil være fri for feil, og vi påtar oss ikke ansvar for slike feil, feil eller mangler.
  7.2 Vi garanterer ikke at din bruk av tjenestene eller mobilapplikasjonen vil være uavbrutt og vi garanterer ikke at informasjon (eller meldinger) som overføres via tjenestene eller mobilapplikasjonen vil bli overført nøyaktig, pålitelig, på rettidig måte eller på alle. Til tross for at vi vil prøve å tillate uavbrutt tilgang til tjenestene og mobilapplikasjonen, kan tilgang til tjenestene og mobilapplikasjonen når som helst bli suspendert, begrenset eller avsluttet.
  7.3 Vi gir ingen garanti for at Tjenestene og mobilapplikasjonen er fri for virus eller annet som kan ha en skadelig effekt på noen teknologi.
  7.4 Vi forbeholder oss retten til å endre, endre, erstatte, suspendere eller fjerne uten varsel noen informasjon eller tjenester i mobilapplikasjonen fra tid til annen.
  7.5 Din tilgang til mobilapplikasjonen og / eller tjenestene kan også av og til begrenses for å tillate reparasjoner, vedlikehold eller introduksjon av nye fasiliteter eller tjenester. Vi vil forsøke å gjenopprette slik tilgang så snart vi med rimelighet kan.
  7.6 For å unngå tvil, forbeholder vi oss retten til å trekke tilbake all informasjon eller tjenester fra mobilapplikasjonen når som helst.
  7.7 Vi forbeholder oss retten til å blokkere tilgang til og / eller redigere eller fjerne alt materiale som etter vår fornuftige mening kan føre til brudd på disse bruksvilkårene.
 8. Suspensjon og oppsigelse
  8.1 Hvis du bruker (eller noen andre enn deg, med din tillatelse bruker) mobilapplikasjonen, noen tjenester i strid med disse bruksvilkårene, kan vi suspendere din bruk av tjenestene og / eller mobilapplikasjonen.
  8.2 Hvis vi suspenderer tjenestene eller mobilapplikasjonen, kan vi nekte å gjenopprette tjenestene eller mobilapplikasjonen for din bruk til vi får en forsikring fra deg, i en form vi anser som akseptabel, for at det ikke vil bli ytterligere brudd på bestemmelsene i disse vilkårene. av bruk.
  8.3 Accurize AS skal samarbeide fullt ut med eventuelle rettshåndhevende myndigheter eller rettsavgjørelse som ber eller instruerer accurize AS om å avsløre identiteten eller lokalisere noen i strid med disse bruksvilkårene.
  8.4 Uten begrensning til noe annet i denne paragraf 8, har vi rett eller når som helst (helt eller delvis) rett til:
  a) Stopp tjenestene og / eller den mobile applikasjonen.
  b) Stopp bruken av tjenestene og / eller mobilapplikasjonen.
  c) Stopp bruken av tjenestene og / eller mobilapplikasjonen for personer vi mener er koblet (på hvilken som helst måte) til deg, hvis
  i) Du begår brudd på disse vilkårene og betingelsene for bruk.
  ii) Vi mistenker, med rimelig grunn, at du har, kan eller vil begå brudd på disse bruksvilkårene.
  iii) Vi mistenker, med rimelig grunn, at du kan ha begått eller begått bedrageri mot oss eller noen person.
  8.5 Våre rettigheter i henhold til denne paragraf 8 skal ikke foregripe noen annen rettighet eller rettelse vi måtte ha i forbindelse med brudd eller rettigheter, forpliktelser eller forpliktelser som er påløpt før oppsigelse.
 9. Abonnementer
  9.1 Noen deler av tjenesten faktureres på abonnementsbasis («Abonnement (er)»). Du vil bli fakturert på forhånd og regelmessig («Faktureringssyklus»). Faktureringssykluser er månedlig.
  9.2 På slutten av hver faktureringssyklus fornyes abonnementet ditt automatisk under nøyaktig de samme betingelsene, med mindre du kansellerer det eller Accurize AS kansellerer det. Du kan kansellere fornyelsen av abonnementet enten via administrasjonssiden inne i appen eller ved å kontakte Accurize AS kundestøtteteam.
  9.3 En gyldig betalingsmåte er nødvendig for å behandle betalingen for abonnementet ditt. Abonnementsbetalingen din vil bli behandlet gjennom Google Play eller iTunes App Store som du opprinnelig lastet ned appen fra.
  9.4 Du erkjenner og godtar at alle fakturerings- og transaksjonsprosesser håndteres av App Store -leverandøren fra plattformen du lastet ned Accurize -appen på og styres av App Store -leverandørens vilkår og betingelser/EULA. Hvis du har betalingsrelaterte problemer med kjøp i apper, må du kontakte App Store-leverandøren direkte.
  9.5 Skulle automatisk fakturering av en eller annen grunn ikke skje, vil Accurize AS utstede en elektronisk faktura som indikerer at du må betale manuelt innen en bestemt frist, med full betaling tilsvarende faktureringsperioden som angitt på fakturaen.
 10. Ansvarsfraskrivelse og eksklusjon av ansvar
  10.1 Mobilapplikasjonen, tjenestene, informasjonen om mobilapplikasjonen og bruk av alle relaterte fasiliteter leveres på en «som den er tilgjengelig» basis uten noen garantier enten det er uttrykkelig eller underforstått.
  10.2 I den utstrekning det er tillatt av gjeldende lov, fraskriver vi oss alle representasjoner og garantier knyttet til mobilapplikasjonen og dens innhold, inkludert i forhold til eventuelle unøyaktigheter eller mangler i mobilapplikasjonen, garantier for salgbarhet, kvalitet, egnethet til et bestemt formål, nøyaktighet , tilgjengelighet, ikke-krenkelse eller underforståtte garantier fra løpet av handel eller bruk av handel.
  10.3 Vi garanterer ikke at mobilapplikasjonen alltid vil være tilgjengelig, uavbrutt, betimelig, sikker, feilfri eller fri for datavirus eller annen inngripende eller skadelig kode, eller at mobilapplikasjonen ikke vil bli påvirket av noen handlinger fra Gud eller annen force majeure hendelser, inkludert manglende evne til å skaffe eller mangel på nødvendige materialer, utstyrsfasiliteter, strøm eller telekommunikasjon, mangel på telekommunikasjonsutstyr eller fasiliteter og svikt i informasjonsteknologi eller telekommunikasjonsutstyr eller fasiliteter.
  10.4 Selv om vi kan bruke rimelig innsats for å inkludere nøyaktig og oppdatert informasjon om mobilapplikasjonen, gir vi ingen garantier eller fremstillinger for dens nøyaktighet, aktualitet eller fullstendighet.
  10.5 Vi er ikke ansvarlig for handlinger eller unnlatelser fra noen tredjeparter som er forårsaket, og for direkte, indirekte, tilfeldige, spesielle, følgeskader eller straffbare skader, overhodet forårsaket, som følge av eller i forbindelse med mobilapplikasjonen og tjenestene som tilbys i mobilapplikasjonen, din tilgang til, bruk av eller manglende evne til å bruke mobilapplikasjonen eller tjenestene som tilbys i mobilapplikasjonen, avhengighet av eller nedlasting fra mobilapplikasjonen og / eller tjenestene, eller eventuelle forsinkelser, unøyaktigheter i informasjonen eller i dens overføring inkludert, men ikke begrenset, til skader for tap av virksomhet eller fortjeneste, bruk, data eller andre immaterielle, selv om vi har blitt informert om muligheten for slike skader.
  10.6 Vi er ikke ansvarlig for kontrakt, erstatning (inkludert uaktsomhet eller brudd på lovpålagt plikt) eller på annen måte og uansett årsak til dette, for indirekte, følgeskader, sikkerhet, spesiell eller tilfeldig tap eller skade påført eller påført av deg i forbindelse med Mobil applikasjon og disse bruksvilkårene.
  10.7 I forbindelse med disse bruksbetingelsene inkluderer indirekte eller følgeskader, uten begrensning, tap av inntekter, fortjeneste, forventet sparing eller virksomhet, tap av data eller goodwill, tap av bruk eller verdi av utstyr inkludert programvare, krav om tredjeparter, og alle tilknyttede og tilfeldige kostnader og utgifter.
  10.8 Ovennevnte unntak og begrensninger gjelder bare i den grad loven tillater det. Ingen av dine lovfestede rettigheter som forbruker som ikke kan utelukkes eller begrenses påvirkes.
  10.9 Til tross for vår innsats for å sikre at systemet vårt er sikkert, erkjenner du at all elektronisk dataoverføring potensielt er mottakelig for avlytting av andre. Vi kan ikke og kan ikke garantere at dataoverføring i henhold til mobilapplikasjonen, eller elektronisk post som er sendt til og fra oss, ikke vil bli overvåket eller lest av andre.
 11. Indemnity
  11.1 Du samtykker i å holde og nøyaktig AS skadesløsgjort for ethvert krav, handling, sak eller prosess anlagt eller truet med å bli anlagt mot oss som er forårsaket av eller oppstått av:
  a) Din bruk av tjenestene.
  b) Enhver parts bruk av tjenestene ved å bruke din e-postadresse, passord og / eller et hvilket som helst identifikasjonsnummer tildelt av accurize AS.
  c) Ditt brudd på noen av disse vilkårene for bruk, og for å betale oss skader, kostnader og renter i forbindelse med slikt krav, handling, sak eller saksgang.
 12. Immaterielle rettigheter
  12.1 Alt redaksjonelt innhold, informasjon, fotografier, illustrasjoner, kunstverk og annet grafisk materiale, og navn, logoer og varemerker i mobilapplikasjonen er beskyttet av copyrightlover og / eller andre lover og / eller internasjonale traktater, og tilhører oss og / eller våre leverandører, som tilfellet er. Disse verkene, logoene, grafikken, lydene eller bildene kan ikke kopieres, reproduseres, overføres, distribueres, spres, selges, publiseres, sendes eller sirkuleres enten de er helt eller delvis, med mindre det uttrykkelig er tillatt av oss og / eller våre leverandører, som saken kan være.
  12.2 Ingenting i mobilapplikasjonen skal tolkes som tildeling ved implikasjon, estoppel eller på annen måte noen lisens eller rett til å bruke noe varemerke som vises i mobilapplikasjonen uten vår skriftlige tillatelse. Misbruk av varemerker eller annet innhold som vises i mobilapplikasjonen er forbudt.
  12.3 Vi vil ikke nøle med å ta rettslige skritt mot uautorisert bruk av våre varemerker, navn eller symboler for å bevare og beskytte dens rettigheter i saken. Alle rettigheter som ikke uttrykkelig er gitt her er forbeholdt. Andre produkt- og firmanavn som er nevnt her, kan også være varemerker for deres respektive eiere.
 13. Endringer
  13.1 Vi kan med jevne mellomrom gjøre endringer i innholdet i mobilapplikasjonen, inkludert beskrivelser og tjenester som er annonsert, når som helst og uten varsel. Vi påtar oss intet ansvar eller ansvar for feil eller mangler i innholdet i mobilapplikasjonen.
  13.2 Vi forbeholder oss retten til å endre disse bruksvilkårene fra tid til annen uten varsel. De reviderte bruksbetingelsene vil bli lagt ut her og skal tre i kraft fra datoen for slik oppføring. Du blir bedt om å gjennomgå disse bruksbetingelsene med jevne mellomrom, da de er bindende for deg.
 14. Gjeldende lov og jurisdiksjon
  14.1 Den mobile applikasjonen kan nås fra alle land rundt om i verden der den lokale teknologien tillater det. Ettersom hvert av disse stedene har forskjellige lover, ved å gå inn på mobilapplikasjonen både du og vi samtykker i at lovene i Norge, uten hensyn til konflikter med lovens prinsipper derav, vil gjelde for alle forhold relatert til bruken av mobilapplikasjonen.
  14.2 Du aksepterer og godtar at både du og vi skal underkaste oss den eksklusive jurisdiksjonen til domstolene i Norge med hensyn til enhver tvist som oppstår som følge av og / eller i forbindelse med disse bruksvilkårene.
 15. Enhetsplasseringsdata
  15.1 Hvis du gir tillatelse fra mobilapplikasjonen, vil mobilapplikasjonen bruke og lagre enhetens posisjonsdata. Vi samler inn disse dataene bare med det formål;
  a) Forbedre kvaliteten og opplevelsen din av mobilapplikasjonen.
  b) Å tilby eksklusive tilbud basert på din beliggenhet og / eller posisjonshistorikk.
  c) For å forstå bruken av mobilapplikasjonen basert på beliggenhet.
 16. Personvern
  16.1 Tilgang til mobilapplikasjonen og bruk av tjenestene som tilbys i mobilapplikasjonen av accurize AS er underlagt vår personvernpolicy. Ved å få tilgang til mobilapplikasjonen og ved å fortsette å bruke tjenestene som tilbys, anses du for å ha akseptert vår personvernpolicy, og spesielt anses du for å ha samtykket til vår bruk og avsløring av din personlige informasjon på den måten som er foreskrevet i dette personvernet. Politikk. Vi forbeholder oss retten til å endre denne personvernpolitikken fra tid til annen. Hvis du er uenig med noen del av denne personvernregelen, må du øyeblikkelig avbryte tilgangen til mobilapplikasjonen og din bruk av tjenestene.
 17. Oversettelsesavvik
  17.1 Hvis det oppstår avvik mellom de publiserte oversatte versjonene og den engelske versjonen av disse bruksvilkårene, skal den engelske versjonen anses som riktig og tilsidesette eventuelle motsetninger.
Top